Blog

Marnowanie jedzenia. Problem, którego nie widać

Marnowanie żywności nie jest zjawiskiem obcym. Mimo znacznego rozwoju cywilizacyjnego, sytuacja nie ulega poprawie.

  • Ilość jedzenia potrzebna do wyeliminowania głodu jest mniejsza niż ta, którą wyrzucamy.

  • W samej Unii Europejskiej 88 milionów ton pokarmu marnuje się każdego roku.

  • 50 procent odpadów żywności pochodzi z gospodarstw domowych.

Marnowanie żywności nie jest zjawiskiem obcym. Mimo znacznego rozwoju cywilizacyjnego, sytuacja nie ulega poprawie. Jest to obecnie jeden z największych etycznych oraz społecznych problemów. 88 milionów ton pożywienia marnuje się każdego roku w Unii Europejskiej, to średnio 173 kg na osobę. Problem głodu na świecie mógłby zostać całkowicie rozwiązany, gdyby żywność, która jest bezmyślnie wyrzucana trafiała w ręce osób potrzebujących.

Według badań przeprowadzonych na potrzeby Federacji Polskich Banków Żywności, 42 procent Polaków przyznaje się do wyrzucania żywności, 35 procent z nich robi to kilka razy w miesiącu.W ciągu roku na jedną osobę przypada średnio 235 kg, jest to 9 mln ton w skali kraju. Ilość zmarnowanego pokarmu stawia Polskę na piątym miejscu w Unii Europejskiej. Problem wzrasta do naprawdę dużych rozmiarów w momencie, w którym uświadomimy sobie, że 2 mld ludzi na świecie cierpi z powodu niedożywienia.

50 procent odpadów żywnościowych wytwarzane zostaje w gospodarstwach domowych. Przyczyn takiego zjawiska może być wiele. Najczęściej wymienianym powodem jest przegapienie terminu ważności produktu. Następnym lecz równie często spotykanym, bywa robienie zbyt dużych zakupów.

Brak odpowiedzialnego podejścia do kwestii żywności niesie za sobą poważne konsekwencje. Co roku z powodu wyrzucanego na świecie pokarmu , do atmosfery trafia 3,3 miliarda ton gazów cieplarnianych oraz zużywa się 250 bilionów litrów wody.

Dane dotyczące marnowania jedzenia nie pozostawiają wątpliwości - sytuacja jest poważna. Mamy do czynienia z  realnym problemem, którego głównym sprawcą jest człowiek i to od niego zależy czy taki stan rzeczy będzie się utrzymywał. 

Kategorie